TERÀPIA NEURAL

 

ELNA PUNCION SECA FISIOTERAPIA

Totes les parts del nostre cos i el nostre ser estan relacionades entre si, en part a causa que ment, òrgans i teixits estan connectats a una mateixa xarxa nerviosa.

El sistema nerviós vegetatiu regula les funcions d’òrgans i teixits, integrant-los en aquest tot i mantenint-lo en el seu màxim equilibri possible.

Qualsevol irritació sobre aquesta xarxa nerviosa (cicatrius, infeccions, intervencions quirúrgiques, estrès emocional …) pot alterar el neurovegetatiu i així aparèixer símptomes diversos en qualsevol zona de cos.

La Teràpia Neural pretén neutralitzar aquestes irritacions mitjançant injeccions en punts específics segons la història de vida de cada persona, i el seu sistema nerviós buscarà un nou ordre de major equilibri, en el qual, el dolor, la infecció, l’al·lèrgia, el trastorn hormonal. .. potser ja no tindran necessitat de ser.

Es tracta d’infiltrar un anestèsic local amb agulles micro i fines a dosis ultra baixes en punts estratègics segons la història de vida de la persona obtenint resultats duradors i amb mínims efectes secundaris.