PSICO NEURO INMUNO ENDOCRINOLOGIA

 

ELNA PUNCION SECA FISIOTERAPIA

Quan els desequilibris que ens afecten a nivell intern i extern es cronifiquen en el temps, la nostra energia i salut es poden veure compromeses.     

Des d’una visió multidisciplinar i complementària a la medicina integrativa, i sempre  des de l’evidència científica, la PNIE estudia com es comuniquen i interrelacionen, a través de biomolècules (neurotransmissors, neuropèptids, citoquines, hormones…), els diferents sistemes i aparells del cos humà, tenint en compte la fisiologia i el metabolisme, amb la finalitat de comprendre i trobar respostes a l’origen i a les possibles causes d’allò que ens està ocasionant un desequilibri intern, afectant la salut i el benestar emocional.

Les inflamacions per agents tòxics, patògens i altres causes, encara que siguin de baix grau, provocaran la resposta immunitària, que incidirà igualment en la nostra psicobiologia.

 A través de la PNIE, t’assessorem i acompanyem en un estil de vida saludable, per tal de prevenir l’aparició de la malaltia o la disfunció, i/o millorar-ne el pronòstic,  promovent en origen una bona salut intestinal, la desintoxicació dels teixits i la regeneració cel·lular, optimitzant així l’energia vital que l’organisme necessita per créixer, reproduir-se i envellir amb salut.

A tal efecte, dirigim l’atenció als hàbits i processos que tenen lloc dins nostre i amb els que convivim a diari: elecció d’aliments vers els productes i processats, salut bucodental, digestió i absorció de nutrients, funcionament dels òrgans depuratius i  desintoxicació de l’organisme, ritmes circadians i descans, exercici, estrés i la seva tolerància, emocions, immunitat, fertilitat … 

 Donar un petit pas pot suposar un gran esforç, però segur que resultarà beneficiós i t’ajudarà a retrobar l’equilibri i l’harmonia que necessites, respectant els temps i sempre des de l’escolta interior. Tot es mou i tot canvia, i això juga a favor teu. Si vols ser part activa en la teva salut i tot això et ressona, la PsicoNeuroInmunoEndocrinologia (PNIE) et pot ajudar a recuperar i mantenir un estil de vida saludable.